BAŞTAŞ ÇİMENTO ÇEVRE ÇALIŞMALARI

 

Dünyada ve ülkemizde giderek artan oranda çevre sorunları yaşanmaktadır. Çevreye yapılan her yatırım ve her duyarlı davranış, ülkemizin ve dünyanın geleceğine atılabilecek en önemli adımdır.

Amacımız, günümüzün ihtiyaçlarını karşılarken, "ekonomik başarı yanına "çevre duyarlılığını da katmaktır. Üretim faaliyetlerimizin her aşamasında enerji ve doğal kaynak kullanımında yapılacak tasarruf ve verimlilik artışı ekonomik getirilerinden ziyade çevrenin korunması yönünde atılmış önemli bir adım olacaktır.

Dengeli ve sürekli bir kalkınma; doğanın kirletilmemesi ve tahribin önlenmesi, ancak hepimizin konuya bilinçli ve duyarlı yaklaşmasıyla gerçekleşebilir.

 

Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanım ve BAŞTAŞ

 

Çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımı ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbondioksit miktarının önemli ölçüde azaltılması sağlanmaktadır. Bu sayede çok büyük bir sorun teşkil eden atık bertarafına çözüm üretilmektedir. Avrupa ülkelerinde yaygın uygulamas?olan çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımı ile ilgili çalışmalar 2001 tarihinden itibaren T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

Alternatif yakıtların çimento sektöründe kullanımı ile;

•  Çimento fabrikası için gerekli olan ısı ihtiyacının karşılandığı kömür miktarında azalma meydana geleceğinden, doğal kaynakların korunmasında fayda sağlanır.

•  1,400°C ısıda gerçekleşen yanmadan sonra hiçbir katı ya da sıvı atık meydana gelmemektedir . Yanmadan sonra ortaya çıkan kül, yarı mamul olan klinker içinde ürüne karışmaktadır. Bunun da son ürün olan çimento üzerinde herhangi bir negatif etkisi olmamaktadır.

•  Atık bertarafının ülkemiz için ileride büyük bir sorun halini alması beklenmektedir. Bir yakma tesisi olan çimento fabrikasına ek olarak yeni yakma tesisleri yapılması gerekmemektedir . Bu sayede yakma tesislerinin yüksek yatırım ihtiyacından da tasarruf edilmiı olunmaktadır.

BAŞTAŞ Çimento Fabrikası olarak çeşitli atıkları çevre ve ekonomi için değere dönüştürmek amacıyla T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının alternatif yakıt kullanım lisansını alan ilk fabrikalardan bir olma özelliğini taşımaktayız. Bu lisans ‘Tehlikeli Yakıtların Yakılmasını kapsamaktadır. Lisans kapsamındaki tehlikeli yakıtlar şu başlıklar altında sıralanabilir;

 • Atık yağlar,
 • Boya ve boya atıkları ,çamurlar,
 • Tehlikeli atıklarla kontamine olmuş atıklar
  • Kimyasallı naylon kimyasallı kağıt,
  • Yağlı bez,
  • Araçların mazot ve yağ filtreleri,
 • Atık oto lastikleri,
 • Valilik ve Çevre ve Orman Bakanlığının izin vereceği diğer atıklar

.C. Çevre ve Orman Bakanlığına konu ile ilgili yapılan başvuru sonunda yukarıda belirtilen atıklar için deneme yakma işlemleri yapılmış, bu denemeler sırasında her bir atık tipi için altyapımızda kullanılabilecek limit miktarlar tespit edilmiştir. Tüm deneme yakma çalışmaları sırasında akredite bir laboratuar tarafından baca gazı ölçümleri yapılarak çevreye zarar verebilecek yanma gazları ölçümleri yapılmıştır. BAŞTAŞ Çimento Fabrikası R1 06-002 nolu işletme lisansı ile tehlikeli atıkları ek yakıt olarak kullanmaya başlamıştır.