Şirketimizin 45.Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 45.Olağan Genel Kurul’u web sitemizin Yatırımcı Köşesi'nde açıklanan gündemi görüşmek üzere 20 Mart 2012
Salı günü saat 11.00’de Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ Ankara adresindeki
fabrikamızda toplanacaktır.

Şirketimizin 2011 yılı bilanço,kar ve zarar hesabı ile İdare Meclisi ve Murakıp raporları
ekleri toplantıdan 15 gün önceden fabrikamızda ve Ankara İstanbul karayolu 7.km.deki Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş tesisimizde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın,toplantıya iştirak edebilmeleri için sahip oldukları
hisse senetlerini ibraz ederek veya banka,noter yahut ta resmi bir müesseseye tevdi etmişlerse bu yerlerden alacakları (Hisse senetleri tertip ve miktarını belirten)bir belgeyi getirerek toplantıdan en az bir hafta önce giriş kartı almaları lazımdır.

Toplantıya temsilci gönderecek ortaklarımızın,esas mukavelenamemizin 32.maddesi
gereğince şirketten alacakları veya web sitemizin Yatırımcı Köşesi'nde örneği bulunan vekaletnameyi tanzim etmeleri gereklidir.

Sayın Ortaklarımızın veya temsilcilerinin belirlenen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.

Tuesday, August 07, 2012 8:43:00 PM