Şirket Politikası 

 

 

 

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)

 
Şirketimizce yürütülen çalışmalar sonucunda OHSAS-18001 Belgesi Aralık 2005’te alınmıştır. Bu sistem, üretimle ilgili bütün süreçlerde insan sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek bütün risklerin belirlenerek azaltılmasıya da ortadan kaldırılması temel prensibine dayanmaktadır. Bu sistem olası kazaların önlenmesi amacıyla ilgili süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını amaçlar.