1. Ticaret Sicil Bilgileri  
  Ticaret Sicil Memurluğu, Ticaret Sicil No:16577
Ankara Sanayi Odası Sanayi Sicil No:483-10/25
 
2. Ortaklık Yapısı  
 

HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI

 
 
Adı Pay Oranı  
Parficim S.A. 87,90% 379.326.425,53 TL
Diğer 12,10% 52.232.694,47 TL
Toplam 100,00% 431.559.120,00 TL

 

 
3. Yönetim Kurulu Üyeleri  
  Baştaş Çimento Yönetim Kurulu
4. İmtiyazlı Paylar  
  İmtiyazlı hisse senedimiz bulunmamaktadır.  
5. Esas Sözleşme  
  Baştaş Çimento Esas Sözleşmesi.pdf
6. Faaliyet Raporları  
  2021 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2021 Yılı Faaliyet Raporu
  2020 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2020 Yılı Faaliyet Raporu
  2019 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2019 Yılı Faaliyet Raporu
  2018 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu
  2017 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu
  2016 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu
  2015 Yılı Faaliyet Raporu (Uzun)
  2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
  2014 Faaliyet Raporu.pdf
  2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
  2013 Faaliyet Raporu.pdf
  2013 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
  2012 Faaliyet Raporu.pdf
  2011 Faaliyet Raporu .pdf
  2010 Faaliyet Raporu .pdf
  2009 Faaliyet Raporu .pdf
  2008 Faaliyet Raporu .pdf
7. Özel Durum Açıklamaları  
  Şirketimizin kamuya yapmış olduğu özel durum açıklamalarının güncel haline ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
      http://kap.spk.gpv.tr
 
8. Genel Kurul Toplantı Gündemleri  
  2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  Genel Kurul Toplantı Gündemi -2015
  2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2014.pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2013 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2012 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2011 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2010 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2009 .doc
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2008 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2007 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2006 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Gündemi - 2005 .pdf
9. Genel Kurul Toplantı Tutanakları  
  2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2015.pdf
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2014.pdf
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2013.pdf
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2012 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı- 2010 .pdf
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı- 2009 .pdf
  Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti.doc
  Toplantı Tutanağı 04.11.2009 .pdf
  Toplantı Tutanağı 30.03.2009 .pdf
  Toplantı Tutanağı 25.03.2008 .pdf
  Toplantı Tutanağı 02.12.2008 .pdf
  Toplantı Tutanağı 27.03.2007 .pdf
  GenelKurul Toplantı Tutanağı- 2005 .pdf
10. Vekâleten Oy Kullanma Formu  
  Vekaleten Oy Kullanma Formu (Vekalatname).pdf
11. Peryodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları  
  2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
  2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
  2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
  2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
  31.12.2017 Baştaş SPK Konsolide Rapor
  31.12.2016 Baştaş SPK Konsolide Rapor
  31.12.2015 Baştaş Çimento SPK konsolide raporu
  Baştaş Çimento San.ve Tic.A.Ş.Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2014
  30.06.2014 Baştaş Çimento SPK Konsolide Rapor
  31.12.2013 Baştaş Çimento SPK Konsolide Rapor
  31.12.2012 Baştaş Çimento SPK Konsolide Rapor
  30.06.2012 Baştaş Çimento SPK Konsolide Rapor
  2012_06 Finansallar KAP.pdf
  31.12.2011.pdf
  31.12.2010.pdf
  31.12.2009.pdf
  30.09.2009.pdf
  31.12.2008.pdf
  31.12.2007.pdf
  31.12.2006.pdf
12. Sermaye Artırım İçin İzahname  
  İzahname 2022
  Borsa DışSirküler Tasarruf
  Borsa DışSirküler Payalma
  İzahname 2010.pdf
13. Kar Dağıtım Tabloları  
  2016 yılı kar dağıtım tablosu
  2015 yılı kar dağıtım tabloları
  2014 yılı kar dağıtım tabloları
  2013 Kar Dağıtım Tablosu
  31.12.2012 Kar Dağıtım Tablosu
14. Kar Dağıtım Politikası  
  Kar Dağıtım Politikası